Dit boek is een theoretische benadering van het varen of het zeilen op zee en de binnenwateren.
Varen kan gevaren inhouden en wordt dan ook best in de praktijk aangeleerd. De ambitie rond de nieuwe vaarbewijzen van de overheid impliceert overigens een praktijkopleiding al naargelang het vaartuig waarmee of het gebied waarin we zullen varen.

Oefeningen, kennistest en errata

Op de site: leidraadvoordeyachtman.be is een reeks navigatieoefeningen te vinden. De bijhorende kaarten zijn tegen betaling te bekomen bij Vlaamse Vaarschool te Nieuwpoort.
Ook een meerkeuze – oefening laat toe op een leuke manier de opgedane kennis te toetsen. Eventuele errata aan dit boek zullen ook via
deze weg ter beschikking zijn.

Dit boek werd samengesteld en geschreven door:

  • Guido Machiels
  • Xavier Demeulemeester
  • Marc Smekens
  • Kris Thielemans
  • Stan Lettany
  • Fritz Buyl (meteorologie)
  • Wim Casteleyn (EHBO)
  • Freddy Burssens
  • Dirk Keters (layout)
  • Chantal De Cock (correctie)

Het werk is gebaseerd op de gebruikte syllabi, de bestaande cursussen van de Vlaamse Zeezeilschool, nu de Vlaamse Vaarschool en de meer dan 40 jarige ervaring die deze school heeft in de opleidingen tot het varen op zee. Alle lesgevers en alle zeilinstructeurs van de Vlaamse Vaarschool hebben rechtstreeks of onrechtstreeks meegewerkt aan die cursussen en dus ook aan dit boek.
VYN – VLAAMSE YACHTHAVEN NIEUWPOORT