Vaarbewijzen: Is een vaarbewijs verplicht?

Vaarbewijs

SITUATIE BINNENWATEREN

Er is al een hele tijd een verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren als het pleziervaartuig door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of een romplengte van meer dan 15m heeft.

Welk brevet is in dit geval verplicht? Een beperkt of algemeen stuurbrevet. Heb je een beperkt stuurbrevet, dan mag je op bepaalde binnenwateren niet varen. Met een algemeen stuurbrevet mag je op alle Belgische binnenwateren varen.

Bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik op de binnenwateren is er ook een verplichting van brevet.
 

SITUATIE OP ZEE (2020)

Momenteel is er geen verplichting voor het besturen van een pleziervaartuig op zee. Hier komt er wel verandering in!

Vanaf 1 januari 2022 geldt op zee dezelfde regelgeving als op binnenwater: kan de boot sneller varen dan 20km/u of is hij langer dan 15m, dan ben je verplicht om minstens een algemeen stuurbrevet te hebben.

Op zee is bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik van de boot, een yachtman brevet voldoende als men binnen het Belgische gebied blijft (havens, Territoriale Zee, EEZ). Daarbuiten geldt de STCW-verplichting.

2 REACTIES
  • Ervaringsattest – leidraadyachtman.be

    […] Het algemeen stuurbrevet is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle bestuurders van boten langer dan 15m en alle boten die sneller varen dan 20km/u, zowel op zee als op binnenwateren. Personen die aan enkele voorwaarden voldoen (zie verder), kunnen een ervaringsattest bekomen na het volgen van een theoretische cursus (duur: 1 dag van 8u). Met dit ervaringsattest ben je vrijgesteld van de verplichting om een vaarbewijs te hebben. Het ervaringsattest is dus een uitzondering op de verplichting van het vaarbewijs maar geldt niet 100% als vervanging. Daar waar een vaarbewijs onbeperkt geldig is in tijd, is het ervaringattest slechts 3 jaar geldig. Na 3 jaar moet opnieuw de theoriecursus gevolgd worden. Je kan met het ervaringsattest ook geen ICC aanvragen. […]

  • Ervaringsattest – leidraadyachtman.be

    […] Het algemeen stuurbrevet is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle bestuurders van boten langer dan 15m en alle boten die sneller varen dan 20km/u op motor, zowel op zee als op binnenwateren. Personen die aan enkele voorwaarden voldoen (zie verder), kunnen een ervaringsattest bekomen na het volgen van een theoretische cursus (duur: 1 dag van 8u). Met dit ervaringsattest ben je vrijgesteld van de verplichting om een vaarbewijs te hebben. Het ervaringsattest is dus een uitzondering op de verplichting van het vaarbewijs maar geldt niet 100% als vervanging. Daar waar een vaarbewijs onbeperkt geldig is in tijd, is het ervaringattest slechts 3 jaar geldig. Na 3 jaar moet opnieuw de theoriecursus gevolgd worden. Je kan met het ervaringsattest ook geen ICC aanvragen. […]

Reacties zijn gesloten.