Oefenkaart BNZ oktober 2017
Toe te voegen:

  • PL1
    Aandacht voor de gebruikers van de kaart BNZ oktober 2017 Door de nieuwe situatie rond de windmolenparken is de SW Thornton boei verdwenen. Gelieve de SW Thornton boei aan te brengen in de kaart op 51°31,0’N – 002° 50,9’E
  • PL12
    Aandacht voor de gebruikers van de kaart BNZ oktober 2017 Door de nieuwe situatie rond de windmolenparken is de Westpit boei verdwenen. In die buurt ligt nu de WP boei. Gelieve de Westpitboei aan te brengen in de kaart op 51°33,6’N – 003° 10,0’E
  • PL14
    Aandacht voor de gebruikers van de kaart BNZ oktober 2017 Door de nieuwe situatie rond de windmolenparken is de Westpit boei verdwenen. In die buurt ligt nu de WP boei. Gelieve de Westpitboei aan te brengen in de kaart op 51°33,6’N – 003° 10,0’E

Oefenvragen

Meerkeuzevragen Algemeen Stuurbrevet pdf reeks 1

Meerkeuzevragen Algemeen Stuurbrevet pdf reeks 2

Meerkeuzevragen Algemeen Stuurbrevet pdf reeks 3

Meerkeuzevragen Algemeen Stuurbrevet pdf reeks 4

Meerkeuzevragen Algemeen Stuurbrevet pdf reeks 5

Meerkeuzevragen Algemeen Stuurbrevet pdf reeks 6

FOD mobiliteit

Doe hier een simulatie op de website van FOD Mobiliteit:https://es.mobilit.fgov.be/ProefExamenPleziervaart/algemeenStuurBrevet

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

leidraadyachtman.be zal het opgegeven e-mail adres gebruiken om je te contacteren en de nieuwsbrief van de Vlaamse Vaarschool toe te sturen.