Yachtman

1e EDITIE

Uit de eerste druk moeten volgende items niet gekend zijn voor het examen Yachtman:

  • Elektriciteit aan boord
  • Praktijk
  • Radar
  • Golven en stroom
  • Mariene pollutie
  • Politie- en scheepvaartreglement Belgische kust
  • Schelde (politie- en scheepvaartreglement)
  • Scheepvaartreglement Gent Terneuzen
  • Bebakening (boeien kunnen opduiken in navigatieoefeningen)

Oefentest FOD Mobiliteit

Doe hier een examen simulatie van FOD Mobiliteit: https://es.mobilit.fgov.be/ProefExamenPleziervaart/yachtman