Hoe inschrijven voor het examen?

Je schrijft voor het examen rechtstreeks in bij de FOD mobiliteit. Je zal wel bij een erkende organisatie zoals Wind en Watersport Vlaanderen – WWSV terecht moeten om je Beperkt of Algemeen Stuurbrevet te bekomen. Zij regelen en beheren je dossier en zullen het brevet als dusdanig aanvragen.

Algemeen Stuurbrevet: je kan direct inschrijven bij FOD Mobiliteit
Yachtman: je kan direct inschrijven bij FOD Mobiliteit.

Examen Algemeen StuurbrevetExamen Yachtman

Wanneer is een brevet verplicht?

Momenteel is er een verplichting van brevet op de binnenwateren als het pleziervaartuig

  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Deze verplichting wordt vanaf 1 januari 2022 doorgetrokken naar de zee.

Bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik op de binnenwateren is er nu ook een verplichting van brevet.

Op zee is bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik een yachtman voldoende als men binnen het Belgische gebied blijft (havens, Territoriale Zee, EEZ). Daarbuiten geldt de STCW-verplichting.

Meer info

Hoe behaal ik mijn brevet?

De Belgische vaarbrevetten blijven behouden: Beperkt Stuurbrevet, Algemeen Stuurbrevet, Yachtman, Yachtnavigator.

Het brevet kan behaald worden vanaf 16 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe modulaire structuur: je begint met Beperkt Stuurbrevet en zo bouw je stap voor stap verder. Er komt een duidelijk overzicht van de leerstof die wordt bevraagd in het examen per brevet.

Vanaf 1 januari 2021 komt er een praktijktest, met duidelijke doelstellingen, om een brevet te behalen. Tot die datum blijft de huidige aanpak voor het praktijkgedeelte geldig.

Meer info

Interesse in een begeleidende cursus theorie en praktijk? Contacteer de Vlaamse Vaarschool

Nu inschrijven

Examen Algemeen StuurbrevetExamen Yachtman

ICC
Meer info op WWSV en FOD Mobiliteit