Examen Yachtman praktijk motorboot

Doel: het veilig uitvoeren van een vaartocht op zee als stuurman – navigator – schipper

Stuurman:
Manoeuvreren: zie eindtermen praktijkbrevet Stuurbrevet Motor


Navigator:
Praktische toepassing van de leerstof van het theoretisch examen Yachtman op het vlak van:

 • navigatie: – tochtplanning en tochtuitvoering over meerdere uren
 • gebruik van elektronische navigatie en -communicatiemiddelen
 • controle van de brandstofvoorraad in functie van het boottype en het af te leggen traject
  Schipper
  Alle elementen checken die verband houden met:
 • documenten
 • veiligheid
 • uitrusting
 • reglementen
 • meteo
  Kennis en toepassing van de psychologie aan boord:
 • leiderschap als schipper in een overlegmodel
 • duidelijke communicatie met de bemanning
 • ‘goed zeemanschap’ in de praktische zin van het woord