Ervaringsattest

Ervaringsattest als uitzondering op de verplichting van het vaarbewijs

Het algemeen stuurbrevet is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle bestuurders van boten langer dan 15m en alle boten die sneller kunnen varen dan 20km/u op motor. Personen die aan enkele voorwaarden voldoen (zie verder), kunnen een ervaringsattest bekomen na het volgen van een theoretische cursus (duur: 1 dag van 8u).

Met dit ervaringsattest ben je vrijgesteld van de verplichting om het vaarbewijs “algemeen stuurbrevet” te hebben. Daar waar een algemeen stuurbrevet onbeperkt geldig is in tijd, is het ervaringattest slechts 3 jaar geldig. Na 3 jaar moet opnieuw de theoretische opfriscursus gevolgd worden. Je kan met het ervaringsattest ook geen ICC aanvragen, wat wel lukt met een algemeen stuurbrevet.

Inhoud heropfrissingcursus

Op deze dagcursus krijg je op 8u alle noodzakelijke info uitgelegd. Je krijgt  informatie over navigatie methodes, de geldende vaarreglementen en informatie over veiligheid aan boord. De exacte inhoud moet nog worden gefinaliseerd door de wetgever. Na het volgend van de cursus krijg je een attest van deelname. De vaarscholen die deze opleidingen (mogen) aanbieden kan je hier terugvinden.

Toelatingsvoorwaarden FOD Mobiliteit om in aanmerking te komen voor een ervaringsattest:

1. De aanvrager moet beschikken over een medisch attest dat maximaal drie maanden oud is.  Hieruit moet blijken dat de aanvrager een medisch onderzoek heeft ondergaan en geschikt is bevonden. (Het gaat over het zicht, het gehoor en de algemene lichamelijke conditie). Download hier het in te vullen medisch attest.

2. De aanvrager moet op 04 juli 2019 minstens 16 jaar oud zijn.

3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij praktijkervaring heeft op zee. Deze kan u bekomen bij uw federatie, jachthaven of vaarschool. Dit doe je door dit formulier te laten ondertekenen:

4. De aanvrager moet een opfrissingscursus volgen die minstens 8 uur duurt en op het eind deelnemen aan een niet-bindende test over de geziene leerstof.

5. De aanvraag om in dit systeem te stappen moet gedaan worden voor 21.12.2023

Evaringsattest aanvragen:

U kan uw aanvraag indienen via volgende URL met uw E-ID of itsme account.:  https://expecert.apps.mobilit.fgov.be/

De aanvraag zelf bestaat uit 2 delen:

1. Het attest dat je kreeg na het volgen van de heropfrissingsles

2. Het ingevulde praktijkervaringsattest dat jouw sportclub, jachthaven, vaarschool je bezorgde.

3. Het medisch attest (max 3 maand oud) dat uw huisdokter ingevuld heeft voor u.

Nadat uw aanvraag werd verwerkt, wordt het attest bij u thuis bezorgd. De procedure is gratis.

Uitrusting pleziervaart

Veranderingen voor de uitrusting in 2021

Vanaf 1 december 2020 zijn wat zaken veranderd met betrekking tot de verplichte uitrusting de pleziervaart. Hieronder ontdek je hoe het in elkaar zit.

Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt in het type vaartuig: pleziervaartuigen <24m, sportkieljachten, waterscooters vaartuigen voor kleinzeilerij en klein reddingsvaartuigen. Elk van bovenstaande vaartuigen hebben hun eigen lijst met verplichte uitrusting.

Naast het onderscheid per type vaartuig is er vanaf nu ook een onderscheid in de zones waarin het vaartuig vaart. Afhankelijk van de zone waarin je vaart is er (mogelijks) extra uitrusting verplicht. Hieronder nog even de verduidelijkingen van de verschillende zones:

zone 0: de niet met de zee verbonden afgesloten wateren die door de Minister nominatief worden aangeduid;
zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;
zone 2: de Beneden-Zeeschelde;
zone 3: de havens van de kust;
zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl;
zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl;
zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl;
zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl.

Grootste veranderingen

De grootste veranderingen behandelen we hieronder voor de uitrusting van pleziervaartuigen <24m. Voor uw speciefieke boot bekijk je best even de volledige lijst (zie verder).

Dit zijn echter de grootste wijzigingen, bekijk zeker de volledige lijst hieronder!

Daarnaast zijn er nog enkele aanbevelingen, dewelke ook afhankelijk zijn van de zone waarin je vaart. Vaar je commerciëel, dan zijn ze in de meeste gevallen ook verplicht!

 • PLB en/of Epirb
 • Reddingsvlot
 • Rookpot
 • Verrekijker
 • AIS
 • Radar
 • Conische pluggen om lekken te kunnen dichten
 • Lifeline per opvarende

Volledige uitrustingslijst pleziervaart:

stuurbrevet yachtman vaarbewijs brevet

Praktijktesten vaarbewijzen: beperkt en algemeen stuurbrevet en yachtman

Volgens de wet op de pleziervaart die in de zomer van 2019 is verschenen wordt vanaf 01.01.2021 een praktijktest ingevoerd voor de niveaus “Beperkt en Algemeen stuurbrevet” en “Yachtman”.De brevetten worden ook opgesplitst in zeilen en motorboot.

We bekomen dus volgende brevetten, met elk hun eigen praktijkexamen:

 • Algemeen stuurbrevet: zeilen
 • Algemeen stuubrevet: motor
 • Yachtman: zeilen
 • Yachtman: motor

Door de coronacrisis en de beperkingen die daaruit voortvloei(d)en konden heel wat theoretische examens niet doorgaan en werden deze uitgesteld. Daarom is er beslist om de praktijktesten uit te stellen tot 1 juli 2021. Tot dan kan je dus nog de voorgenoemde vaarbewijzen behalen door een theoretische examen + dienstenboekje voor te leggen (stuurbrevet). Voor yachtman volstaat tot 1 juli het bezitten van een algemeen stuurbrevet + het slagen voor het theoretisch examen yachtman. Lees de volledig uitgeschreven procedure voor het behalen van een vaarbewijs hier.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5M2A79716f2-750x466.jpg

Hoe ziet het praktijkexamen eruit?

Yachtman

Competenties motor

Competenties zeilen

Voor Yachtman (zeilen) zal de cursus yachtschipper van de vlaamse vaarschool voldoen als “examenactiviteit”.

Algemeen stuurbrevet

Compententies Motor

Competenties Zeilen

Voor algemeen stuurbrevet motorboot is het programma Motorboot van de Vlaamse vaarschool voldoende.

Het programma van cursus kustvaart 1 van de Vlaamse vaarschool voldoet dus aan de examenvereisten.