Ervaringsattest

Ervaringsattest als uitzondering op de verplichting van het vaarbewijs

Het algemeen stuurbrevet is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle bestuurders van boten langer dan 15m en alle boten die sneller kunnen varen dan 20km/u op motor. Personen die aan enkele voorwaarden voldoen (zie verder), kunnen een ervaringsattest bekomen na het volgen van een theoretische cursus (duur: 1 dag van 8u).

Met dit ervaringsattest ben je vrijgesteld van de verplichting om het vaarbewijs “algemeen stuurbrevet” te hebben. Daar waar een algemeen stuurbrevet onbeperkt geldig is in tijd, is het ervaringattest slechts 3 jaar geldig. Na 3 jaar moet opnieuw de theoretische opfriscursus gevolgd worden. Je kan met het ervaringsattest ook geen ICC aanvragen, wat wel lukt met een algemeen stuurbrevet.

Inhoud heropfrissingcursus

Op deze dagcursus krijg je op 8u alle noodzakelijke info uitgelegd. Je krijgt  informatie over navigatie methodes, de geldende vaarreglementen en informatie over veiligheid aan boord. De exacte inhoud moet nog worden gefinaliseerd door de wetgever. Na het volgend van de cursus krijg je een attest van deelname. De vaarscholen die deze opleidingen (mogen) aanbieden kan je hier terugvinden.

Toelatingsvoorwaarden FOD Mobiliteit om in aanmerking te komen voor een ervaringsattest:

1. De aanvrager moet beschikken over een medisch attest dat maximaal drie maanden oud is.  Hieruit moet blijken dat de aanvrager een medisch onderzoek heeft ondergaan en geschikt is bevonden. (Het gaat over het zicht, het gehoor en de algemene lichamelijke conditie). Download hier het in te vullen medisch attest.

2. De aanvrager moet op 04 juli 2019 minstens 16 jaar oud zijn.

3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij praktijkervaring heeft op zee. Deze kan u bekomen bij uw federatie, jachthaven of vaarschool. Dit doe je door dit formulier te laten ondertekenen:

4. De aanvrager moet een opfrissingscursus volgen die minstens 8 uur duurt en op het eind deelnemen aan een niet-bindende test over de geziene leerstof.

5. De aanvraag om in dit systeem te stappen moet gedaan worden voor 21.12.2023

Evaringsattest aanvragen:

U kan uw aanvraag indienen via volgende URL met uw E-ID of itsme account.:  https://expecert.apps.mobilit.fgov.be/

De aanvraag zelf bestaat uit 2 delen:

1. Het attest dat je kreeg na het volgen van de heropfrissingsles

2. Het ingevulde praktijkervaringsattest dat jouw sportclub, jachthaven, vaarschool je bezorgde.

3. Het medisch attest (max 3 maand oud) dat uw huisdokter ingevuld heeft voor u.

Nadat uw aanvraag werd verwerkt, wordt het attest bij u thuis bezorgd. De procedure is gratis.

Praktijktesten:

Wat is er precies veranderd sinds 1 juli?

Volgens de wet op de pleziervaart die in de zomer van 2019 is verschenen wordt vanaf 01.07.2021 een praktijktest ingevoerd voor de niveaus “Beperkt en Algemeen stuurbrevet” en “Yachtman”. Lees hier hoe de testen er (gaan) uitzien. We stappen dus af van de praktijkervaring en stappen over op een praktijktest

De brevetten worden ook opgesplitst in zeilen en motorboot.We bekomen dus volgende brevetten, met elk hun eigen praktijkexamen:

Algemeen stuurbrevet: zeilen

Algemeen stuubrevet: motorboot

Yachtman: zeilen

Yachtman: motorboot

De Vlaamse Vaarschool is vanaf nu naast een school dus ook een testcentrum! Vanaf juli is het mogelijk om in onze school praktijktesten af te leggen voor de brevetten algemeen stuurbrevet en yachtman.

Tijdens de cursus kustvaart (KV1) kan je een test alg stuurbrevet: motor+zeil afleggen. Tijdens de cursus Zeevaart (KV2) of yachtschipper (KV3) kan je een test yachtman: motor+zeil afleggen. Tijdens de cursussen motorboot en havenmanouvers kan je een test algemeen stuurbrevet: motor afleggen. Alle cursisten die ingeschreven zijn voor 1 van bovenstaande cursussen werden hierover reeds per mail van op de hoogte gesteld. Het scoreformulier voor alle niveaus kan je hier terugvinden.

Hoe kan ik nu mijn vaarbewijs behalen?

Kort antwoord:

 1. Controleer of je 16 levensjaren op de teller hebt
 2. Schrijf je in voor het theorie examen
 3. Betaal op tijd!
 4. Je slaagt voor het theorie examen bij FOD Mobiliteit
 5. Je legt een praktijktest af in een testcentrum en slaagt hiervoor
 6. Je bezorgt de federatie van jouw keuze (vb: WWSV) het aanvraagformulier met: doktersattest, praktijkattest, theorie attest.
 7. Je wacht op de postbode die uw vaarbewijs in de bus gooit

Lang antwoord:

Lees ons artikel over het behalen van het vaarbewijs

stuurbrevet yachtman vaarbewijs brevet

Praktijktesten vaarbewijzen: beperkt en algemeen stuurbrevet en yachtman

Volgens de wet op de pleziervaart die in de zomer van 2019 is verschenen wordt vanaf 01.01.2021 een praktijktest ingevoerd voor de niveaus “Beperkt en Algemeen stuurbrevet” en “Yachtman”.De brevetten worden ook opgesplitst in zeilen en motorboot.

We bekomen dus volgende brevetten, met elk hun eigen praktijkexamen:

 • Algemeen stuurbrevet: zeilen
 • Algemeen stuubrevet: motor
 • Yachtman: zeilen
 • Yachtman: motor

Door de coronacrisis en de beperkingen die daaruit voortvloei(d)en konden heel wat theoretische examens niet doorgaan en werden deze uitgesteld. Daarom is er beslist om de praktijktesten uit te stellen tot 1 juli 2021. Tot dan kan je dus nog de voorgenoemde vaarbewijzen behalen door een theoretische examen + dienstenboekje voor te leggen (stuurbrevet). Voor yachtman volstaat tot 1 juli het bezitten van een algemeen stuurbrevet + het slagen voor het theoretisch examen yachtman. Lees de volledig uitgeschreven procedure voor het behalen van een vaarbewijs hier.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5M2A79716f2-750x466.jpg

Hoe ziet het praktijkexamen eruit?

Yachtman

Competenties motor

Competenties zeilen

Voor Yachtman (zeilen) zal de cursus yachtschipper van de vlaamse vaarschool voldoen als “examenactiviteit”.

Algemeen stuurbrevet

Compententies Motor

Competenties Zeilen

Voor algemeen stuurbrevet motorboot is het programma Motorboot van de Vlaamse vaarschool voldoende.

Het programma van cursus kustvaart 1 van de Vlaamse vaarschool voldoet dus aan de examenvereisten.

Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Hoe is het examen bij FOD mobiliteit opgebouwd?

INSCHRIJVEN examen

Maak een examenafspraak per examendeel bij FOD Mobiliteit en betaal per examen. Je kan hier de procedure bekijken voor het inschrijven van uw examens: https://leidraadyachtman.be/fod-mobiliteit/

EXAMENINFORMATIE

Per 01.01.2020 bepaalt het KB voor de pleziervaart dat de examens die toegang bieden tot de brevetten beperkt, algemeen stuurbrevet en yachtman gemoduleerd worden afgelegd. Een starter zal dus in die volgorde zijn examens kunnen afleggen. De examens worden afgenomen door FOD Mobiliteit en gaan door op verschillende locaties.

TE KENNEN LEERSTOF

De te kennen leerstof per niveau kan je hier terugvinden: https://leidraadyachtman.be/te-kennen-leerstof/

WAT WORDT ONDERVRAAGD ?

Beperkt stuurbrevet: 30 vragen
12 vragen met betrekking tot `reglementen’ (APSB, Scheepvaartreglement Belgische wateren (1935), Gemeenschappelijke Maas, Brussel-Rupel) )
10 vragen met betrekking tot `navigatie ‘(Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
8 vragen met betrekking tot `veiligheid en manoeuvres’. (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Algemeen stuurbrevet: 30 vragen
10 vragen met betrekking tot `reglementen’ (IAR, Kustreglement, Scheldereglement, Gent-Terneuzen,
10 vragen met betrekking tot `navigatie’ (Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
10 vragen met betrekking tot `veiligheid’ en manoeuvres’ (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Yachtman: 35 vragen
5 vragen met betrekking tot de ‘reglementen’ (IAR Verkeersscheidingsstelsels, beperkt zicht en radar, complexe situaties
18 vragen met betrekking tot `navigatie’, (Getijden, stroming, instrumenten incluis communicatie, navigatie
12 vragen met betrekking tot `veiligheid’ en manoeuvres (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 60% op ieder onderdeel en het totale examen
Deze benadering houdt ook in de kandidaat yachtman, reeds in het bezit van zijn algemeen stuurbrevet, alleen het laatste examen yachtman zal moeten afleggen. Tot 01.01.2021 is hier geen praktijktest voorzien.

Ter verduidelijking  in het onderdeel manoeuvres zitten het hoofdstuk motoren.

DUS OPGEPAST:

1. De kandidaat Beperkt stuurbrevet schrijft zich in voor dit onderdeel.

2. De kandidaat Algemeen stuurbrevet schrijft zich in voor:
– Het beperkt stuurbrevet
– Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet

3. De kandidaat Yachtman moet zich inschrijven voor,  of zeker de eerste twee items achter de rug hebben.
– Het beperkt stuurbrevet
– Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet
– Het aanvullende deel Yachtman

PRAKTIJKGEDEELTE?

Voor het bekomen van de brevetten algemeen en beperkt stuurbrevet bestaat een praktijkonderdeel. Vandaag is dat het dienstboekje: ofwel 6 uur les volgen bij een erkende organisatie als Vlaamse Vaarschool of 12 uur meevaren met iemand die attesteert dat je met de motorboot kan varen.

De kandidaat die yachtman ambieert zal na bovenstaande delen ook het examen (aanvullend deel) yachtman afleggen. Heden is aan dit yachtman examen geen praktijk gekoppeld. Op 01.01.2021 wordt voor yachtman een praktijkexamen voorzien en wordt bovendien voor het stuurbrevet het huidige “dienstboekje” vervangen door een echte examentest.

varen in het buitenland ICC

Wat is een ICC en hoe bekom je die?

ICC internationaal vaarbewijs

Het ICC is het internationaal equivalent van uw belgisch vaarbewijs. Als je bijvoorbeeld een boot wilt huren in het buitenland zal je in vele gevallen dit document moeten kunnen voorleggen. Je kan jouw ICC aanvragen vanaf dat je een algemeen of beperkt stuurbrevet hebt behaald. Een ICC aanvragen doe je hier. De aanvraag duurt gemiddeld 4 weken en kost u 68€.

Bij de aanvraag dien je aan te geven of je een I (inland), C (coast) brevet wilt en of je een M (motor) of S(zeilen) brevet wilt. Met een algemeen stuurbrevet kan je alle “opties” aanvinken. Voor Yachtman kan dit niet, de inland wordt niet toegekend.

Hieronder een overzicht van wat welk brevet “waard” is.

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_brevet_bekomen/icc

Vaarbewijzen: Is een vaarbewijs verplicht?

SITUATIE BINNENWATEREN

Er is al een hele tijd een verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren als het pleziervaartuig door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of een romplengte van meer dan 15m heeft.

Welk brevet is in dit geval verplicht? Een beperkt of algemeen stuurbrevet. Heb je een beperkt stuurbrevet, dan mag je op bepaalde binnenwateren niet varen. Met een algemeen stuurbrevet mag je op alle Belgische binnenwateren varen.

Bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik op de binnenwateren is er ook een verplichting van brevet.
 

SITUATIE OP ZEE (2020)

Momenteel is er geen verplichting voor het besturen van een pleziervaartuig op zee. Hier komt er wel verandering in!

Vanaf 1 januari 2022 geldt op zee dezelfde regelgeving als op binnenwater: kan de boot sneller varen dan 20km/u of is hij langer dan 15m, dan ben je verplicht om minstens een algemeen stuurbrevet te hebben.

Op zee is bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik van de boot, een yachtman brevet voldoende als men binnen het Belgische gebied blijft (havens, Territoriale Zee, EEZ). Daarbuiten geldt de STCW-verplichting.

Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com

Hoe kan ik een vaarbewijs behalen?

Kort antwoord :

 1. Controleer of je 16 levensjaren op de teller hebt
 2. Schrijf je in voor het theorie examen
 3. Betaal op tijd!
 4. Je slaagt voor het theorie examen bij FOD Mobiliteit
 5. Je legt een praktijktest af in een testcentrum en slaagt hiervoor
 6. Je bezorgt de federatie van jouw keuze (vb: WWSV) het aanvraagformulier met: doktersattest, theorie attest, praktijkattest
 7. Je wacht op de postbode die uw vaarbewijs in de bus gooit

Bingo! Goed gedaan.

Uitgebreid antwoord:

Uw vaarbewijs bestaat uit 2 delen:

 • een theoretische examen
 • Een praktijk ervaring

1. Theorie examen

Kies voor welk brevet je wilt gaan:

 • Beperkt stuurbrevet
 • Algemeen stuurbrevet
 • Yachtman

Modulaire opbouw

De theoretische examens zijn opgebouwd in verschillende modules, je kan deze allemaal in 1 dag afleggen of verspreiden in de tijd en jezelf wat meer studeertijd geven.

Als je een algemeen stuurbrevet wil behalen, moet je volgende 2 theorie examens afleggen:

 • Beperkt stuurbrevet
 • Aanvulling tot algemeen stuurbrevet

Ga je voor Yachtman, dan dien je nog een bijkomend, derde examen af te leggen. Als je dus nog geen vaarbewijs bezit, leg je in totaal 3 examens af om uw Yachtman brevet te behalen:

 • Beperkt stuurbrevet;
 • Aanvulling tot algemeen stuurbrevet.
 • Yachtman

Hoe inschrijven voor het theoretische examen?

Maak een examenafspraak per examendeel bij FOD Mobiliteit en betaal per examen. Je kan hier de procedure bekijken voor het inschrijven van uw examens: https://leidraadyachtman.be/fod-mobiliteit/

Enkele minuten nadat je uit het examenlokaal stapt ontvang je per email de uitslag.

2. Praktijk gedeelte

Je moet slagen op een praktijktest in een praktijktestcentrum. Afhankelijk van uw niveau moet je meerdere testen afleggen.

Op elk niveau heb je de keuze of je de test aflegt voor : motor, zeilen of beide. Elk van de verschillende tests hebben verschillende eindcompetenties. Deze eindcompetenties kan je hier terugvinden.

Geslaagd? Proficiat! Wat nu?

3. Geslaagd voor de theorie en de praktijk achter de rug, wat nu?

Doe je aanvraag voor je vaarbrevet bij de federatie Wind en Watersport Vlaanderen . Je dossier is nu in goede handen.

Bezorg de federatie het volgende:

WWSV stelt hierna alles in het werk om je brevet aan te vragen.

Indien gewenst kan je na ontvangst van uw vaarbewijs ook een ICC aanvragen bij Wind en Watersport Vlaanderen zodat je ook in het buitenland kan varen of een boot huren.

Vaarbewijs

Overzicht van de verschillende soorten vaarbewijzen in België

In België zijn er verschillende vaarbewijzen: hieronder een overzicht voor de pleziervaart. Ze hebben allemaal hun eigen naam, bijhorende kennis en vaargebied.

Verschillende vaarscholen in België bieden opleidingen aan ter voorbereiding van deze examens. De examens zelf worden echter steeds afgenomen bij FOD Mobiliteit. Vanaf 2020 werden de examens modulair, wat willen zeggen dat je je per “hoger” brevet een extra aanvullend examen moet afleggen.

In de Vlaamse Vaarschool richten we ons op het algemeen stuurbrevet en yachtman. Op 3 lesdagen (9u-18u) of 8 avonden stomen we je klaar voor het examen. Bekijk hier onze opleidingen: algemeen stuurbrevet en yachtman

1.     Beperkt stuurbrevet

Dit is het eerste niveau. Iedereen die een yachtman brevet of algemeen stuurbrevet wenst te behalen dient ook dit examen af te leggen.  Het beperkt stuurbrevet is geldig in de afgesloten meren en de met de zee verbonden binnenwateren. Ze is niet geldig op de Beneden-Zeeschelde.

Met het beperkt stuurbrevet kan je reeds een ICC aanvragen voor binnenwateren.

2.     Algemeen stuurbrevet

VaarschoolQ+: Dé kortste weg naar je Belgisch Stuurbrevet

Het “klassieke” vaarbewijs dat de meeste mensen afleggen. Ze is geldig in alle zones van het beperkt stuurbrevet, de Beneden-Zeeschelde, de havens van de kust en de zone tot 6 zeemijl. Via het algemeen stuurbrevet kan je een ICC aanvragen die geldig is voor binnenwater en zee.

Het algemeen stuurbrevet bevat reeds een ruim scala aan onderwerpen zoals o.a. manoeuvers, motoren, meteo, navigatie. Een groot deel van de leerstof omvat ook de verschillende reglementen op de verschillende waterlopen. Het uitvoeren van commerciële activiteiten (charter, lesgeven,…) op binnenwater is mogelijk met het algemeen stuurbrevet.

3.     Yachtman

jachtman/yachtman brevet

Het yachtman brevet is geldig in alle zones van beperkt en algemeen stuurbrevet en  de zones vanaf het strand tot 200 zeemijl.

Bij het behalen van het yachtman brevet heeft de kandidaat heel wat extra kennis op vlak van navigatie en meteo verworven. Er wordt hier ook extra aandacht besteed aan de veiligheid aan boord. De kandidaat heeft door het modulair examensysteem ondertussen het examen van zowel beperkt als algemeen stuubrevet afgelegd. Met het yachtman brevet kan je commerciële activiteiten uitvoeren op zee in Belgische wateren.

De bovenstaande brevetten zijn onbeperkt geldig in de tijd.

4.     Voor de gevorderde zeiler:

Yachtnavigator

Het yachtnavigator brevet is het hoogste niveau in de pleziervaart.  o.a. astronavigatie staan op de planning. Het brevet is ook onbeperkt geldig in de tijd. Deze opleiding bieden we niet aan in de Vlaamse Vaarschool.

STCW

Het STCW is een Europees erkend bewijs die commerciële yachting mogelijk maakt in het buitenland. Dit brevet is beperkt in tijd, ze moet na enkele jaren opnieuw verlengd worden door het volgen van enkele heropfris modules. Aan dit brevet hangt ook een stevig prijskaartje.

8 tips om te slagen voor uw vaarbewijs !

Interesse om jouw vaarbewijs te behalen en op zoek naar enkele tips & tricks voor het slagen van jouw examen? Ik heb zelf mijn examens stuurbrevet en yachtman in februari ’20 afgelegd ( Hoera geslaagd!) in het nieuw modulair systeem en heb deze tips voor jou om te slagen!

TIP 1: Leg een examendatum vast

Leg zo snel mogelijk een datum vast en creëer zo een beetje tijdsdruk voor jezelf om te starten met studeren.De gemiddelde wachttijd voor een examenafspraak is 2 à 3 maanden, dit zou ruim voldoende moeten zijn om je voor te bereiden. Door de coronasituatie zijn ook alle examens afgeschaft waardoor deze wachttijd enkel zal oplopen! Schrijf je dus zo snel mogelijk in!

Foto: Pixabay - kalender: stel jezelf een deadline voor het afleggen van het examen stuurbrevet.

TIP 2: Koop ons boek!

Er zijn verschillende cursusboeken op de markt maar weinig boeken zoals de onze (als we zo bescheiden mogen zijn). Ons boek omvat alle leerstof voor beperkt+ algemeen stuurbrevet en yachtman. Dit zijn niet 2 maar 3 vliegen in 1 klap! De leerstof voor stuurbrevet en yachtman staat mooi opgedeeld in het boek zodat alles duidelijk is.

Bestel hem hier: https://leidraadyachtman.be/

TIP 3: Volg een cursus!

Sommige delen uit het boek zijn niet zo eenvoudig om zelfstandig te studeren zoals bijvoorbeeld meteo en navigatie. In de lessen is er telkens een expert aanwezig die je doorheen de moeilijke delen begeleidt en helpt waar nodig. Als cursist krijg je ook een voordeelprijs op ons boek! Je kan het dan aankopen voor 35 €ipv 55€!

Bekijk het lesaanbod hier: http://vlaamsevaarschool.be/zeezeilen/theorie/vaarbewijzen

TIP 4: Installeer een app om de bootlichten te oefenen

Er zijn al verschillende apps ontwikkeld om de (vele) navigatielichten te studeren en in te oefenen. Dit is een gemakkelijke manier om de lichten te leren kennen, vanuit alle mogelijke zichtvelden. Enkele voorbeelden zijn: Scheepsllichten, COLREGs – Lights and shapes of vessels.

Download apps die je helpen om te slagen voor het Algemeen Stuurbrevet en Yachtman

TIP 5: Maak verschillende (navigatie)oefeningen op de kaart

Het hoofdstuk navigatie is vooral inoefenen! Maak verschillende oefeningen op planning, uitvoering, getijberekening en peiling met verzeiling. De Vlaamse Vaarschool heeft een oefenboek stuurbrevet en oefenboek yachtman ontwikkeld met de oplossingen volledig uitgeschreven op onze website.

TIP 6: Gebruik ons “spiekbriefje” tijdens de navigatieoefenigen:

Heb je moeite om te bepalen of Variatie,Deviatie,Drift positief of negatief is? Of weet je niet wanneer weke formule gebruikt moet worden? Bekijk dan even ons “spiekbriefje”. Deze kan je uiteraard niet gebruiken op het examen zelf maar kan je wel op weg helpen tijdens het studeren.

TIP 7: Bekijk de structuur van het examen

We hebben een overzicht geplaatst hoe de verdeling van de vragen eruit ziet per examen. Zo zie je uit welk deel het grootste deel van de vragen komen. Vergeet echter niet dat je voor elk onderdeel moet slagen!

Slaag voor elk onderdeel van je stuurbrevet

TIP 8: Bekijk enkele voorbeeldvragen 

Op onze website vind je enkele voorbeeldvragen. Kan je deze succesvol beantwoorden? Proficiat, dan ben je klaar voor het examen!

Bekijk hier de vragen voor Yachtman en Stuurbrevet

BONUSTIP: Behaal in 2020 jouw vaarbewijs!

Vanaf 1 januari 2021 worden praktijkexamens verplicht voor zowel algemeen stuurbrevet als yachtman! Leg dus nog dit jaar jouw examen vast en voorkom extra kosten voor examens praktijk en behaal het vaarbewijs op de snelst mogelijke manier!

Heb je al deze tips doorlopen en succesvol afgerond? Dan ben je klaar voor het examen, succes! Laat ons weten als je nog met vragen zit en of je jouw examen succesvol hebt afgelegd: info@leidraadyachtman.be.