Vaarbewijs

Ervaringsattest

Ervaringsattest als uitzondering op de verplichting van het vaarbewijs

Het algemeen stuurbrevet is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle bestuurders van boten langer dan 15m en alle boten die sneller kunnen varen dan 20km/u op motor. Personen die aan enkele voorwaarden voldoen (zie verder), kunnen een ervaringsattest bekomen na het volgen van een theoretische cursus (duur: 1 dag van 8u).

Met dit ervaringsattest ben je vrijgesteld van de verplichting om het vaarbewijs “algemeen stuurbrevet” te hebben. Daar waar een algemeen stuurbrevet onbeperkt geldig is in tijd, is het ervaringattest slechts 3 jaar geldig. Na 3 jaar moet opnieuw de theoretische opfriscursus gevolgd worden. Je kan met het ervaringsattest ook geen ICC aanvragen, wat wel lukt met een algemeen stuurbrevet.

Inhoud heropfrissingcursus

Op deze dagcursus krijg je op 8u alle noodzakelijke info uitgelegd. Je krijgt  informatie over navigatie methodes, de geldende vaarreglementen en informatie over veiligheid aan boord. De exacte inhoud moet nog worden gefinaliseerd door de wetgever. Na het volgend van de cursus krijg je een attest van deelname. De vaarscholen die deze opleidingen (mogen) aanbieden kan je hier terugvinden.

Toelatingsvoorwaarden FOD Mobiliteit om in aanmerking te komen voor een ervaringsattest:

1. De aanvrager moet beschikken over een medisch attest dat maximaal drie maanden oud is.  Hieruit moet blijken dat de aanvrager een medisch onderzoek heeft ondergaan en geschikt is bevonden. (Het gaat over het zicht, het gehoor en de algemene lichamelijke conditie). Download hier het in te vullen medisch attest.

2. De aanvrager moet op 04 juli 2019 minstens 16 jaar oud zijn.

3. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij praktijkervaring heeft op zee. Deze kan u bekomen bij uw federatie, jachthaven of vaarschool. Dit doe je door dit formulier te laten ondertekenen:

4. De aanvrager moet een opfrissingscursus volgen die minstens 8 uur duurt en op het eind deelnemen aan een niet-bindende test over de geziene leerstof.

5. De aanvraag om in dit systeem te stappen moet gedaan worden voor 21.12.2023

Evaringsattest aanvragen:

U kan uw aanvraag indienen via volgende URL met uw E-ID of itsme account.:  https://expecert.apps.mobilit.fgov.be/

De aanvraag zelf bestaat uit 2 delen:

1. Het attest dat je kreeg na het volgen van de heropfrissingsles

2. Het ingevulde praktijkervaringsattest dat jouw sportclub, jachthaven, vaarschool je bezorgde.

3. Het medisch attest (max 3 maand oud) dat uw huisdokter ingevuld heeft voor u.

Nadat uw aanvraag werd verwerkt, wordt het attest bij u thuis bezorgd. De procedure is gratis.

Vaarbewijs

Praktijktesten:

Wat is er precies veranderd sinds 1 juli?

Volgens de wet op de pleziervaart die in de zomer van 2019 is verschenen wordt vanaf 01.07.2021 een praktijktest ingevoerd voor de niveaus “Beperkt en Algemeen stuurbrevet” en “Yachtman”. Lees hier hoe de testen er (gaan) uitzien. We stappen dus af van de praktijkervaring en stappen over op een praktijktest

De brevetten worden ook opgesplitst in zeilen en motorboot.We bekomen dus volgende brevetten, met elk hun eigen praktijkexamen:

Algemeen stuurbrevet: zeilen

Algemeen stuubrevet: motorboot

Yachtman: zeilen

Yachtman: motorboot

De Vlaamse Vaarschool is vanaf nu naast een school dus ook een testcentrum! Vanaf juli is het mogelijk om in onze school praktijktesten af te leggen voor de brevetten algemeen stuurbrevet en yachtman.

Tijdens de cursus kustvaart (KV1) kan je een test alg stuurbrevet: motor+zeil afleggen. Tijdens de cursus Zeevaart (KV2) of yachtschipper (KV3) kan je een test yachtman: motor+zeil afleggen. Tijdens de cursussen motorboot en havenmanouvers kan je een test algemeen stuurbrevet: motor afleggen. Alle cursisten die ingeschreven zijn voor 1 van bovenstaande cursussen werden hierover reeds per mail van op de hoogte gesteld. Het scoreformulier voor alle niveaus kan je hier terugvinden.

Hoe kan ik nu mijn vaarbewijs behalen?

Kort antwoord:

 1. Controleer of je 16 levensjaren op de teller hebt
 2. Schrijf je in voor het theorie examen
 3. Betaal op tijd!
 4. Je slaagt voor het theorie examen bij FOD Mobiliteit
 5. Je legt een praktijktest af in een testcentrum en slaagt hiervoor
 6. Je bezorgt de federatie van jouw keuze (vb: WWSV) het aanvraagformulier met: doktersattest, praktijkattest, theorie attest.
 7. Je wacht op de postbode die uw vaarbewijs in de bus gooit

Lang antwoord:

Lees ons artikel over het behalen van het vaarbewijs

Onderhoud boten

Hoeveel kost het aankopen en bezitten van een boot?

Een boot bezitten, het is voor velen een droom om de ultieme vrijheid te ervaren op het water. Er zijn echter heel wat misvatting over wat de kosten zijn bij de aankoop van een boot. Hieronder worden de voornaamste kosten opgelijst.

1. Aankoop van de boot

2. Ligplaats

3. Onderhoud

4. Verzekering

5. Gebruik

1. Aankoop van de boot

Aankoop van een zeilboot, aankoop van een motorboot

De aankoop van een boot zal ongetwijfeld de grootste hap uit uw budget nemen. De aankoopprijs zelf hangt af van verschillende factoren:

 • De grootte van de boot:
 • Motorboot of zeilboot
 • De staat: Nieuw of 2e hands
 • De (leeftijd van de) bijgeleverde uitrusting
 • Merk van de boot

Net zoals in de autowereld kan je zo duur gaan als je zelf wilt. Tweedehands start de prijs vanaf een 3.000€, verwacht dan geen kant en klare boot maar een boot met wat (doenbaar) werk aan. Voor 10.000 à 15.000€ heb je een tweedehands vaarklare zeilboot van +/- 8 à 9.5m.

Belangrijke aandachtspunten bij de aankoop:

 • Staat van de motor
 • Staat van de zeilen
 • Algemene staat romp

De zeilen en motor zijn de duurste onderdelen aan boord, controleer dit dus grondig voor de boot effectief aan te kopen. Voor zeilboten is het ook wenselijke de verstaging te controleren op sleet. Deze wordt bij voorkeur om de 10 (intensieve zeilers) à 15 jaar te vervangen.

Tot slot moet de boot ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen qua uitrusting. Koop je de boot tweedehands is de kans groot dat het grootste deel van deze uitrusting reeds aan boord ligt.

2. De ligplaats in de haven

Jachthaven Nieuwpoort: VYN

Een boot kan je niet zoals de wagen overal “even parkeren”. In bijna alle gevallen zal de boot ergens gestald worden op een terrein of op een ligplaats in de haven.

Bij aankoop van trailerbare boot kan je de kost van een ligplaats uitsparen door de boot telkens uit te halen via de trailerhelling. Een nadeel hiervan is dat je op veel plaatsen gebonden bent aan het getij en dat je de plaats moet hebben om de boot (thuis) te stallen.

Gemiddeld kost een ligplaats in de haven jaarlijks tussen de 1000€ en 2500€ per jaar, afhankelijk van de grootte van de boot en wat er met de boot gebeurt in de winter (blijft in het water of stalling op het droogdok). Gemiddeld komt de prijs op een jaar neer op een 1500€/jaar, dit is voor een winter- en zomerseizoen. Hieronder vind je een prijsindexatie op basis van de prijzen van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort voor een 7maand durend zomerseizoen.

Boten 8-10m betalen voor een zomerseizoen (1 april – 30 oktober)

prijzen ligplaats
Prijzen voor boten 8-10m

Boten 11m-15m betalen voor een zomerseizoen (1 april – 30oktober)

Prijzen voor boten 11-15m

In verschillende havens betaal je het eerste jaar nog een eenmalige kost om toe te treden in de club. Je kan de prijs voor een ligplaats simuleren via de tool op de website van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort:https://www.vynieuwpoort.be/nl/prijzen

3. Onderhoud

1. Onderwaterschip

Het onderwaterschip van de boot vergt de nodige aandacht. Dit kan je nalezen in ons artikel over antifouling. Je kan deze werken uitbesteden of zelf uitvoeren. De onderhoudsproducten om deze werken zelf uit te voeren kosten gemiddeld 250€. De benodigde hoeveelheid onderhoudsproducten hangt af van de grootte van het onderwaterschip. Laat je de werkuren uitvoeren door een vakman, zal je daarboven nog zijn uurloon moeten betalen.

2. Motor

Een jaarlijks nazicht van de motor door een vakman is wenselijk om de betrouwbaarheid van de motor hoog te houden. Oudere motoren zijn relatief gemakkelijk zelf te onderhouden. Dit staat ook uitgebreid beschreven in het handboek Leidraad voor de Yachtman. Je kan het hoofdstuk over motoren hier gratis downloaden. Daarnaast moeten ook de anodes van de boot vervangen worden, bij voorkeur gebeurt dit jaarlijks.

Gemiddelde kost motoronderhoud: 300€

4. Verzekering

Net zoals de auto, moet je jouw boot verzekering voor burgelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor opvarenden. Ook hier kun je gaan voor een full optie omnium verzekering of een basis verzekering en zal de prijs afhankelijk zijn de waarde van het schip.

Gemiddelde verzekeringskost: 250€

5. Gebruik

Als de boot aangemeerd ligt, verbruikt ze elektriciteit om de batterijen op te laden. De kosten zitten vaak niet inbegrepen in de kostprijs van de ligplaatsen. Als uw batterijen nog in goede staat zijn, moet je rekenen op een 15€/jaar. Als je naast het laden van de batterijen de boot nog elektrisch verwarmd loopt de elektriciteitsrekening snel op!

Naast het elektriciteitsverbruik, wordt er ook vaak water afgenomen in de haven om de boot te reinigen na gebruik. In de Vlaamse Yachthaven NIeuwpoort is deze kost inbegrepen in de ligpaats prijs.

Een scheepsmotor verbruikt brandstof. Vooral voor motorboten is dit een niet kost die men niet uit het oog mag verliezen. Voor zeilboten mag je een gemiddeld verbruik rekenen van 60 à 70 liter per jaar. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe vaak je op motor moet varen en hoe vaak je uitvaart. Voor motorboten bepaalt de vaarsnelheid het verbruik, dit ga je best eens na per vaardag.

6. Besluit:

Als we alle kosten optellen komen we gemiddeld op een 2415€/ jaarlijkse kost. Als gemiddeld beschouwen we een zeilboot van 9m lengte. Voor motorboten dien je maandelijks nog een extra brandstofkost te rekenen. Dit komt neer op een 201.25€/maand.

Is een boot bezitten dus onbetaalbaar? Nee! Is het spot goedkoop? Ook niet, maar het is wel goedkoper dan iedereen denkt!

Heb je nog specifieke vragen over een ligplaats in de haven? Contacteer ons even op info@vynieuwpoort.be. Zien we je binnenkort in de haven?

marifoon MARIFOON

Geldigheid SRC attest 1 jaar verlengd!

Wij vernemen via BIPT dat de geldigheid van uw attest van de gevolgde les GMDSS-SRC met 1 jaar werd verlengd door BIPT.  Zicht op organisatie van nieuwe lessen SRC, blijft voorlopig onzeker.

Het examencentrum is terug geopend sinds maart ’21 en heeft extra capaciteit om een moment in te plannen. Er zijn blijkbaar nog heel veel beschikbaarheden om examen VHF en SRC af te leggen! Leg dus asap uw examen af en behaal uw radiobrevet! Inschrijven doe je door te mailen naar: examen@bipt.be met je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer alsook een kopie van beide zijden van je identiteitskaart en een foto in het formaat van een pasfoto (op witte achtergrond). Het inschrijfgeld van het bedraagt 32.03€.

Studeren kan a.d.h.v. ons handboek: https://shop.leidraadyachtman.be/product/leidraadmarifoon/

Opgelet: voor SRC brevet moet je zowel VHF als SRC afleggen! Voor het examen VHF afzonderlijk is er geen lesattest nodig, voor SRC wel.  Het SRC brevet is verplicht wanneer er een DSC knop op uw radio aanwezig is.

Lees ook zeker eens onze blog over de marifoon: https://leidraadyachtman.be/marifoon/radio-brevet-een-verplichting/

Mastworp Zeiltips

Belangrijkste knopen aan boord van een zeilboot

Soorten touwen: kort overzicht

Geslagen touw: kan uit plantaardige- of synthetische vezels bestaan.

Hoofdzakelijk gebruikt als landvasten bij het afmeren; deze vertonen enige rek.

geslagen touw

Gevlochten touw: bestaat uit synthetische vezels ze hebben een kern en een mantel (ter bescherming). Ze hebben weinig rek.

gevlochten touw

Knopen

Mastworp

Om een touw vast te maken op een vast voorwerp of een rondhout waar men met een lijn omheen kan, zoals de reling, scepters, handvasten, steunen, enz. Die knoop kan gemakkelijk los gemaakt worden. De mastworp is ideaal om stootkussens aan de reling vast te maken, eventueel met slipsteek, zodat hij gemakkelijk en vlug kan losgetrokken worden.

Paalsteek

Om in het eind van een touw een oog te maken dat niet kan dichtschuiven.

Men kan volgend ezelbruggetje gebruiken om de paalssteek te maken: ” Men maakt eerst een vijver ( de lus) aan het vaste eind van het touw en “een slang” die het vrije eind representeert. ” De slang komt uit de vijver, gaat achter de boom en terug in de vijver”.

Klampsteek

Onze boot beschouwen we vaak als ons extra “kindje”. We willen dus zeker niet dat deze los ligt of los komt aan de steiger. Een klampsteek biedt hier de oplossing! De figuur hieronder illustreert de uit te voeren handelingen.

Platte knoop en de schootsteek

Beide knopen dienen om twee touwen met elkaar te verbinden, maw om een lijn te verlengen. De platte knoop wordt gebruikt om 2 touwen van gelijke dikte aan elkaar te knopen. De schootsteek wordt gebruikt wanneer beide touwen niet dezelfde dikte hebben, en deze verbonden moeten worden.

Platte knoop
Schootsteek

Opschieten van touwen

Wanneer een op te schieten touw aan een kant vastzit of er een sluiting aan vastzit begint men vanaf daar het touw op te schieten zoals hieronder aangegeven op de figuur. Bij een geslagen touw mogen er geen 8-vorige lussen gevormd worden. Bij een gevlochten touw dient dit wel te gebeuren via 8-vormige lussen.

Methode om een geslagen touw op te schieten
Methode om een gevlochten touw op te schiten. Afwerking is dezelfde als hierboven punt 4. en 5.

Vlaamse Vaarschool schilderen anti fouling zeilschip Onderhoud boten

Winteronderhoud: antifouling

In de winterperiode is het aangeraden om de boot op het droge te stallen om  deze te laten uitdrogen en het onderwaterschip te behandelen met antifouling  voor het volgende zomerseizoen.

Waarom is het belangrijk antifouling op de boot te zetten?

Wanneer een boot in het water ligt, treedt er aangroei op van organismen (wieren, mossels, kokkels,…), aan het onderwaterschip. Dit geeft een negatief effect op de vaareigenschappen van de boot, ze wordt zo o.a. trager en verbruikt meer brandstof wanneer ze op motor vaart. Om deze aangroei te beperken dien je antifouling aan te brengen op het onderwaterschip. De antifouling zorgt ervoor dat de organismen zich niet/ in mindere mate kunnen vasthechten aan de romp. Ze bevatten een mix van aangroeiwerende middelen en biociden.

Rechts: aangroei op onderwaterschip , Links: onderwaterschip na reiniging met hogedruk

Soorten antifouling

De harde antifouling wordt voornamelijk gebruikt op schepen die snel varen of voor droogvallende schepen. Deze soort antifouling vormt een harde, overschilderbare verflaag die niet uit zich zelf verdwijnt tijdens het varen.

De zachte antifouling wordt ook zelfslijpende antifouling genoemd: Tijdens het varen “slijt” deze antifouling continue een dun laagje af door de wrijving van de boot met het water. Aan het einde van het seizoen is het dus mogelijk dat deze antifouling grotendeels verdwenen is. Wanneer je deze soort gebruikt, dien je dus jaarlijks het onderwaterschip te controleren en een nieuwe laag zelfslijpende antifouling te zetten indien nodig. Als je deze antifouling op een snelle motorboot zou zetten, zou de antifouling door de grote snelheid van de boot zeer snel afslijten.

Je kan door deze eenvoudige test kijken of er zelfslijpende of harde antifouling op uw boot is aangebracht:  Wrijf met een natte doek over de antifouling. Als de antifouling licht afgaat op de doek is het zachte antifouling, komt er niets af, is het een harde antifouling.

Aanbrengen van antifouling

Eerst en vooral moet het onderwaterschip geïnspecteerd worden. Is de vorige laag antifouling nog in tact, dan volstaat het opschuren van de bestaande laag antifouling. Zitten er loszittende stukken verf, dienen die eerst verwijderd te worden d.m.v. hogedrukspuit, een krabber of schuurmachine. Scheuren of gaten in de romp moeten ook eerst gerepareerd worden vooor de schilderswerken te starten. Na de reparatie moet op die plaats eerst terug primer aangebracht worden vooraleer antifouling aan te brengen. Draag tijdens het schuren steeds een mondmasker, antifouling is een giftig goedje!

Je kan na enkele jaren de romp ook eens volledig “kaal” zetten. Hier schuur je alle vorige lagen antifouling en primer weg met een schuurmachine. Als de romp volledig kaal en glad staat, breng je allereerst terug een laag primer aan voor goede hechting van de antifouling. Erna breng je de antifouling zelf aan.

Vooraleer je begint te schilderen plak je de waterlijn af met schilderstape. Neem ook enkele voorzorgsmaatregelen om jezelf te beschermen tijdens het schilderen. Bescherm jezelf door het dragen van een mondmasker en handschoenen. Een schilderpakje of werkoveral is ook aangeraden. Roer de pot antifouling/primer ook altijd eens goed door vooraleer je effectief begint te schilderen!

Verse laag antifouling aangebracht, boot is klaar voor tewaterlating

Het aanbrengen van de primer en antifouling doe je via een verfroller of kwast. Per 9m2 heb je ongeveer 1liter verf nodig voor een voldoende dekking te verzekeren. Werk per zone op de boot de schilderwerken af en breng de verf gelijkmatig aan. Na het aanbrengen van een eerste laag, kan je een tweede laag aanbrengen. De droogtijd en verwerktemperatuur van de antifouling / primer hangt af van merk tot merk, deze wordt ook steeds op de pot zelf vermeld. Vaak moet de eerste laag antifouling aangebracht worden in een nog semi-natte laag primer voor een optimale hechting. Kijk hiervoor ook de instructies op de pot primer na. Verwijder ook steeds na het aanbrengen van een laag verf de schilderstape, als die te lang blijft hangen en wak wordt (door dauw/regen) kan het verwijderen van de tape zeer moeilijk worden.

Van zodra de tweede laag antifouling helemaal is uitgehard, kan de boot in het water gezet worden. Bij bepaalde merken kan de boot slechts enkele dagen geschilderd blijven staan en moet die snel na aanbrengen terug te water.

Onderhoud aan de zeilen van uw boot Onderhoud boten

Onderhoud zeilen: Lekker lang zeilen

Hoe onderhoud ik mijn zeilen?

Elke zeilboot verdient het om met mooi onderhouden zeilen op het  water te mogen uitblinken. Een optimale conditie van de zeilen, zorgt langer voor een prima zeilervaring.
Omdat we je als skipper en crew graag vele uren op het water zien, geven we graag deze tips voor een langere levensduur van uw zeilen.

Tijdens de winter

Net zoals de boot zelf, hunkeren ook je zeilen naar een onderhoudsbeurt. Draag je tijdens de niet-actieve maanden goed zorg voor je zeilen, dan ga je zorgeloos een mooi zeilseizoen tegemoet.Spoel je zeilen overvloedig en verwijder vuil en vlekken. Nooit nat opbergen, dus goed laten drogen!

1. Controleer het zeil op beschadigingen aan de contactvlakken en aan de naden. Zo nodig (laten) herstellen.

2. Is het zeil goed droog, dan bewaar je het zeil liggend en op een droge plaats.

3. Tijdens de winter kan een professionele zeilmaker de zeilen grondig nakijken. Hij kan mogelijke problemen voortijdig opsporen en herstellingen voorstellen, de zeilen droog stockeren en ze eventueel na de winter terug op de boot plaatsen.

4. Geen perfect zeil zonder een uitstekende verstaging. We raden met nadruk aan om de verstaging jaarlijks grondig te (laten) controleren.

Tijdens het zeilseizoen

Je zeilen in volle glorie aan de zee tonen is het opzet. Alleen dien je wel op enkele punten je aandacht te vestigen zowel voor het hijsen als tijdens het zeilen.  Volg onze tips!

Voor je gaat zeilen

1. Zorg ervoor dat alle scherpe delen waar het zeil mee in contact zou kunnen komen beschermd zijn. Een verstopte splitpen kan je zeil ernstig schade berokkenen. Let dus op dat elke splitpen en borgring aan relingen of wantspanners en de uiteinden van de zalingen goed afgeschermd worden.

2. Markeer waar het zeil de zalingen raakt en voorzie hier een beschermstuk.

3. Indien je een doorgelat grootzeil hebt kan je de vlakken waar het zeil de verstaging raakt ook best laten versterken.

Tijdens het zeilen 

1. Gebruik net voldoende spanning op onderlijk en voorlijk. 

2. Verstel de reguleerlijn van het achterlijk om teveel spanning weg te nemen of om een trillend achterlijk te voorkomen.

3. Probeer het klapperen van de zeilen zoveel mogelijk te beperken. Het in – en uitrollen van de genua die je dus best op ruime koersen met net voldoende druk in het zeil.

4. Inspecteer visueel de zeilen op (wrijf)schade en loskomende naden.

Na het zeilen

Voorkom blootstelling aan UV en laat de zeilen niet onder spanning staan.
Genua

Heb je een rolgenua met UV bescherming? Deze kan je opgerold op de boot laten. Vergeet hier niet de spanning van het voorlijk te halen.

Geen UV bescherming? Ook dan kan je deze opgerold op de boot laten, als je er een hoes over trekt. Ook hier de spanning van het voorlijk halen en de hoes goed strak rond het zeil trekken om een klapperende hoes te voorkomen (voorkom slijtage aan het zeil en hoes).

Geen UV bescherming of hoes? Dan haal je het zeil af en plooi je het netjes op. Wissel de plaats waar je plooit steeds af om geen blijvende kreuken te krijgen.

Grootzeil

1. De spanning van het onderlijk halen.

2. Opplooien op de giek als je een beschermhoes hebt.

3. Heb je geen beschermhoes? Dan haal je het zeil af en plooi je het netjes op. Wissel de plaats waar je plooit steeds af om geen blijvende kreuken te krijgen.

Met deze vakkundige tips heb je steeds de wind in de zeilen!

Wetgeving

Uitrusting pleziervaart

Veranderingen voor de uitrusting in 2021

Vanaf 1 december 2020 zijn wat zaken veranderd met betrekking tot de verplichte uitrusting de pleziervaart. Hieronder ontdek je hoe het in elkaar zit.

Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt in het type vaartuig: pleziervaartuigen <24m, sportkieljachten, waterscooters vaartuigen voor kleinzeilerij en klein reddingsvaartuigen. Elk van bovenstaande vaartuigen hebben hun eigen lijst met verplichte uitrusting.

Naast het onderscheid per type vaartuig is er vanaf nu ook een onderscheid in de zones waarin het vaartuig vaart. Afhankelijk van de zone waarin je vaart is er (mogelijks) extra uitrusting verplicht. Hieronder nog even de verduidelijkingen van de verschillende zones:

zone 0: de niet met de zee verbonden afgesloten wateren die door de Minister nominatief worden aangeduid;
zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;
zone 2: de Beneden-Zeeschelde;
zone 3: de havens van de kust;
zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl;
zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl;
zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl;
zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl.

Grootste veranderingen

De grootste veranderingen behandelen we hieronder voor de uitrusting van pleziervaartuigen <24m. Voor uw speciefieke boot bekijk je best even de volledige lijst (zie verder).

Dit zijn echter de grootste wijzigingen, bekijk zeker de volledige lijst hieronder!

Daarnaast zijn er nog enkele aanbevelingen, dewelke ook afhankelijk zijn van de zone waarin je vaart. Vaar je commerciëel, dan zijn ze in de meeste gevallen ook verplicht!

 • PLB en/of Epirb
 • Reddingsvlot
 • Rookpot
 • Verrekijker
 • AIS
 • Radar
 • Conische pluggen om lekken te kunnen dichten
 • Lifeline per opvarende

Volledige uitrustingslijst pleziervaart:

stuurbrevet yachtman vaarbewijs brevet Vaarbewijs

Praktijktesten vaarbewijzen: beperkt en algemeen stuurbrevet en yachtman

Volgens de wet op de pleziervaart die in de zomer van 2019 is verschenen wordt vanaf 01.01.2021 een praktijktest ingevoerd voor de niveaus “Beperkt en Algemeen stuurbrevet” en “Yachtman”.De brevetten worden ook opgesplitst in zeilen en motorboot.

We bekomen dus volgende brevetten, met elk hun eigen praktijkexamen:

 • Algemeen stuurbrevet: zeilen
 • Algemeen stuubrevet: motor
 • Yachtman: zeilen
 • Yachtman: motor

Door de coronacrisis en de beperkingen die daaruit voortvloei(d)en konden heel wat theoretische examens niet doorgaan en werden deze uitgesteld. Daarom is er beslist om de praktijktesten uit te stellen tot 1 juli 2021. Tot dan kan je dus nog de voorgenoemde vaarbewijzen behalen door een theoretische examen + dienstenboekje voor te leggen (stuurbrevet). Voor yachtman volstaat tot 1 juli het bezitten van een algemeen stuurbrevet + het slagen voor het theoretisch examen yachtman. Lees de volledig uitgeschreven procedure voor het behalen van een vaarbewijs hier.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5M2A79716f2-750x466.jpg

Hoe ziet het praktijkexamen eruit?

Yachtman

Competenties motor

Competenties zeilen

Voor Yachtman (zeilen) zal de cursus yachtschipper van de vlaamse vaarschool voldoen als “examenactiviteit”.

Algemeen stuurbrevet

Compententies Motor

Competenties Zeilen

Voor algemeen stuurbrevet motorboot is het programma Motorboot van de Vlaamse vaarschool voldoende.

Het programma van cursus kustvaart 1 van de Vlaamse vaarschool voldoet dus aan de examenvereisten.

Business photo created by jannoon028 - www.freepik.com Algemeen Stuurbrevet

Hoe is het examen bij FOD mobiliteit opgebouwd?

INSCHRIJVEN examen

Maak een examenafspraak per examendeel bij FOD Mobiliteit en betaal per examen. Je kan hier de procedure bekijken voor het inschrijven van uw examens: https://leidraadyachtman.be/fod-mobiliteit/

EXAMENINFORMATIE

Per 01.01.2020 bepaalt het KB voor de pleziervaart dat de examens die toegang bieden tot de brevetten beperkt, algemeen stuurbrevet en yachtman gemoduleerd worden afgelegd. Een starter zal dus in die volgorde zijn examens kunnen afleggen. De examens worden afgenomen door FOD Mobiliteit en gaan door op verschillende locaties.

TE KENNEN LEERSTOF

De te kennen leerstof per niveau kan je hier terugvinden: https://leidraadyachtman.be/te-kennen-leerstof/

WAT WORDT ONDERVRAAGD ?

Beperkt stuurbrevet: 30 vragen
12 vragen met betrekking tot `reglementen’ (APSB, Scheepvaartreglement Belgische wateren (1935), Gemeenschappelijke Maas, Brussel-Rupel) )
10 vragen met betrekking tot `navigatie ‘(Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
8 vragen met betrekking tot `veiligheid en manoeuvres’. (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Algemeen stuurbrevet: 30 vragen
10 vragen met betrekking tot `reglementen’ (IAR, Kustreglement, Scheldereglement, Gent-Terneuzen,
10 vragen met betrekking tot `navigatie’ (Getijden, Bebakening, instrumenten incluis communicatie, navigatie)
10 vragen met betrekking tot `veiligheid’ en manoeuvres’ (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 50% op ieder onderdeel en 60% op het totale examen

Yachtman: 35 vragen
5 vragen met betrekking tot de ‘reglementen’ (IAR Verkeersscheidingsstelsels, beperkt zicht en radar, complexe situaties
18 vragen met betrekking tot `navigatie’, (Getijden, stroming, instrumenten incluis communicatie, navigatie
12 vragen met betrekking tot `veiligheid’ en manoeuvres (Manoeuvres, meteo, veiligheid, EHBO)
Te behalen 60% op ieder onderdeel en het totale examen
Deze benadering houdt ook in de kandidaat yachtman, reeds in het bezit van zijn algemeen stuurbrevet, alleen het laatste examen yachtman zal moeten afleggen. Tot 01.01.2021 is hier geen praktijktest voorzien.

Ter verduidelijking  in het onderdeel manoeuvres zitten het hoofdstuk motoren.

DUS OPGEPAST:

1. De kandidaat Beperkt stuurbrevet schrijft zich in voor dit onderdeel.

2. De kandidaat Algemeen stuurbrevet schrijft zich in voor:
– Het beperkt stuurbrevet
– Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet

3. De kandidaat Yachtman moet zich inschrijven voor,  of zeker de eerste twee items achter de rug hebben.
– Het beperkt stuurbrevet
– Het aanvullende deel Algemeen stuurbrevet
– Het aanvullende deel Yachtman

PRAKTIJKGEDEELTE?

Voor het bekomen van de brevetten algemeen en beperkt stuurbrevet bestaat een praktijkonderdeel. Vandaag is dat het dienstboekje: ofwel 6 uur les volgen bij een erkende organisatie als Vlaamse Vaarschool of 12 uur meevaren met iemand die attesteert dat je met de motorboot kan varen.

De kandidaat die yachtman ambieert zal na bovenstaande delen ook het examen (aanvullend deel) yachtman afleggen. Heden is aan dit yachtman examen geen praktijk gekoppeld. Op 01.01.2021 wordt voor yachtman een praktijkexamen voorzien en wordt bovendien voor het stuurbrevet het huidige “dienstboekje” vervangen door een echte examentest.

verplicht brevet marifoon MARIFOON

Radio brevet: een verplichting!

Om de nodige communicatie te kunnen uitvoeren op zee heb je een radio/marifoon nodig. Je bent hiermee in staat om schepen, kuststations en havens in een bepaalde straal rond uw boot “op te roepen” voor verschillende redenen. Een noodsignaal uitsturen lukt ook met dit toestel.

In het bezit zijn van een radiobrevet VHF of GMDSS-SRC is verplicht als er een radio aan boord is! Als de radio een DSC knop heeft, waarmee je een digitaal noodsignaal kan uitzenden, ben je verplicht om een SRC brevet te hebben. Heeft uw radio deze optie niet, dan volstaat een VHF brevet.

Tip: Leg direct het SRC brevet af!

Is een marifoon verplicht aan boord?

Sinds begin 2021 is het hebben van een vaste VHF ook verplicht op zee voor kajuitzeilboten en motorboten. Enkel motorboten kleiner dan 7m zijn nog vrijgesteld

Inschrijven examen: VHF en/of SRC

Het examen dien je hiervoor af te leggen bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) in Brussel. Inschrijven doe je via mail op examen@bipt.be, voeg hier uw naam adres, telefoonnummer en kopie van uw ID-kaart aan toe + een pasfoto. Het inschrijfgeld bedraagt +/-32€.

Ga je voor het SRC examen, dan dien je nog uw attest van de gevolgde SRC opleiding toe te voegen. Heb je nog geen attest? Dan volg je een cursus bij een erkend opleidingcentrum zoals de Vlaamse Vaarschool. Na 1 lesdag krijg je uw certificaat mee en kan je een examen gaan inplannen bij BIPT. Voor het het examen VHF is geen lesattest noodzakelijk om te kunnen inschrijven.

Bekijk alle mogelijke opleidingsdagen en locaties hier.

Opbouw examen

Het VHF-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen waar men minstens 60% van de punten moet behalen om te slagen. Het SRC examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen (23 SRC en 10 VHF) . Men moet voor beide delen minstens 60% behalen om te kunnen slagen. Er wordt geen vrijstelling gegeven aan personen die al een VHF behaalden.

Handboek: te kennen leerstof

We hebben al de te kennen leerstof voor VHF en GMDSS-SRC gebundeld in 1 handboek: Leidraad voor de marifoon. Dit boek kan gebruikt worden voor beide examens en kost slechts 20€.

foto cover handboek leidraad voor de marifoon: VHF GMDSS src
Bestel hem hier: https://leidraadyachtman.be/product/leidraad-voor-de-marifoon/

varen in het buitenland ICC Vaarbewijs

Wat is een ICC en hoe bekom je die?

ICC internationaal vaarbewijs

Het ICC is het internationaal equivalent van uw belgisch vaarbewijs. Als je bijvoorbeeld een boot wilt huren in het buitenland zal je in vele gevallen dit document moeten kunnen voorleggen. Je kan jouw ICC aanvragen vanaf dat je een algemeen of beperkt stuurbrevet hebt behaald. Een ICC aanvragen doe je hier. De aanvraag duurt gemiddeld 4 weken en kost u 68€.

Bij de aanvraag dien je aan te geven of je een I (inland), C (coast) brevet wilt en of je een M (motor) of S(zeilen) brevet wilt. Met een algemeen stuurbrevet kan je alle “opties” aanvinken. Voor Yachtman kan dit niet, de inland wordt niet toegekend.

Hieronder een overzicht van wat welk brevet “waard” is.

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_brevet_bekomen/icc